СПИСАК ЗАВРШЕНИХ ПРОЈЕКАТА
03.12.2023.
1) Вртићи без граница 3 - подршка унапређивању система друштвене бриге о деци предшколског образовања и васпитања на локалном нивоу

2) FUNED (For Unique New Education Design RORS-434) "За Јединствен Нови Едукативни Дизајн"
Пројекат ВРТИЋИ БЕЗ ГРАНИЦА 3
03.12.2023.
Година почетка пројекта: 2017.
Година завршетка пројекта: 2018.
Пројекат "Вртићи без граница 3 - подршка унапређивању система друштвене бриге о деци предшколског образовања и васпитања на локалном нивоу" су реализовали град Зрењанин, Предшколска установа Зрењанин и ЦИП – Центар за интерактивну педагогију уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ-а.
Пројекат је реализован у периоду од априла 2017. до септембра 2018. године.
Координатор Пројекта "Вртићи без граница 3" у Предшколској установи је била Татјана Лојовић помоћник директора. Пројектни тим су чинили психолози, Олгица Бабић-Бјелић и Наталиа Луиза Марков, педагог за физичко васпитање Маја Шујица, логопед Милица Малић и васпитачи Драгана Баждар, Светлана Попов, Слађана Рајлић , Данијела Новаковић, Наташа Радић, Јабланка Станојевић и Ксенија Бошњак.
Циљ пројекта је био унапређивање квалитета друштвене бриге о деци и предшколског васпитања и образовања кроз јачање капацитета градске управе, да у сарадњи са предшколском установом и другим актерима ствара услове за шире укључивање све деце у квалитетне програме. Партнери на пројекту су унапређивали и усклађивали прописе и политике на локалном нивоу са националним законодавним и стратешким оквиром за квалитетно инклузивно предшколско васпитање и образовање, радили на повећању доступности и побољшању квалитета предшколског васпитања и образовања деце узраста од 3 до 5,5 година, јачали капацитете локалне самоуправе да планира мрежу предшколске установе у складу са потребама и са посебним фокусом на укључивању деце из друштвено осетљивих група, учествовали у развијању квалитетних диверсификованих програма, унапређивали знања и вештине васпитача за развој и примену програма који одговарају потребама деце и родитеља и градили партнерстава на локалном нивоу у циљу пружања интегрисане подршке деци и породицама, размени знања, искустава, добре праксе и заговарања важности раног укључивања деце у предшколско васпитање и образовање, посебно деце из осетљивих друштвених група.
У току трајања пројекта "Вртићи без граница 3" израђена је "Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и образовања града Зрењанина за период 2018-22", са основним циљем да се повећа обухват деце узраста од 3 до 5,5 година квалитетним програмима предшколског васпитања и образовања. За потребе израде Стратегије је Технички факултет "Михајло Пупин" из Зрењанина израдио Софтверску подршку о евиденцији података о деци предшколског узраста уз подршку стратешком планирању васпитно-образовних капацитета. Стручни консултанти су били ЦИП и Татјана Лојовић помоћник директора Предшколске установе.
Пројекат FUNED (For Unique New Education Design)
03.12.2023.
Година почетка пројекта: 2021.
Година завршетка пројекта: 2023.
линк: https://funed.rs/o-projektu/
Пројекат FUNED (For Unique New Education Design RORS-434) "За Јединствен Нови Едукативни Дизајн" се реализовао у периоду од априла 2021. до априла 2023. године.
Пројектни тим IPA пројекта "За Јединствен Нови Едукативни Дизајн" су чинили Жељко Цвијановић, координатор пројектног тима, асистент координатора пројекта Здравко Стојановић, помоћник директора Предшколске установе и организатор активности Татјана Лојовић, васпитачи Драгана Баждар, Нада Петраш, Марија Бакић, Рада Стевановић, Јасмина Ружић, Лидија Кеврешан Кокот и Душанка Кипровски, финансијски менаџер Љиљана Терзић, преводилац Ирина Миок Петровић и стручњак за видео едитовање и снимање Александар Келемен. Пројектни тим IPA пројекта је радио на опремању 8 постојећих методичких центара у Зрењанину. Главни центар у Управној згради Предшколске установе у Зрењанину се користио за реализацију свих облика стручног усавршавања и учествовање на онлајн обукама и конференцијама уз помоћ најсавременије ИКТ опреме. Осталих 7 постојећих центара у вртићима "Маслачак", "Биберче", "Дечија радост", "Бамби" и "Цврчак" ( по тематским садржајима : математика, ликовна уметност, развој говора, физичко васпитање, музичко образовање, познавање околине и инклузивно образовање ) су опремљени најсавременијим дидактичким средствима и ИКТ опремом. Васпитачи Предшколске установе Зрењанин су у сарадњи са професорима Високе школе струковних студија за васпитаче "Михаило Палов" из Вршца реализовале 70 едукативних радионица за децу предшколског узраста. Реализацијом едукативних радионица уз помоћ родитеља и стручњака из локалне заједнице се радило на подизању свести о значају стимулације у периоду раног развоја код куће.
Формиран је и методички центар у Вршцу који је директно сарађивао са 60 васпитача из Предшколске установе Зрењанин на њиховом дошколавању. У сарадњи са методичким центром у Решици у Румунији радило се на изради новог образовног модела.