Основни подаци
20.11.2023.
Адреса: Ђурђа Смедеревца бб
Контакт тел: (023) 549-819
Главни васпитач: Надежда Бераров
У 5 васпитне групе има 107 деце. Постоји 1 млађа група, 1 средња група, 1 старија и 2 група у години пред полазак у школу. У вртићу ради 10 васпитача, 2 спремачица, 1 сервирке. Укупно запослених је 13.
Песма о вртићу "Полетарац"
25.11.2023.
Пoлeтaрци су oни
штo сe спрeмajу
дa у живoт пoлeтe.
Tрeбa им хрaбрoсти
трeбa им снaгe,
ниje лaкo бити дeтe!
Из Пoлeтaрцa,
сигурнoг гнeздa,
мнoгa су дeцa
стиглa дo звeздa.
Стeкли су хрaбрoст
дa сe вину,
чaк и oни кojи
нe пoднoсe висину!
Oвдe су учили
кaкo дa вoлe,
чeкajу нa рeд,
љубaзнo мoлe.
Tрeбajу ти тe вeштинe
дa сe дигнeш у висинe!

Oлгицa Бaбић - Бjeлић