Основни подаци
20.11.2023.
Адреса: Мађарске комуне 53, Мужља
Контакт тел: (023) 549-942
Главни васпитач: Ержебет Богнар
У овом вртићу рад се остварује на српском и на мађарском језику. Уписано је 115 деце у 6 група, од чега 1 јаслена група (језик:српски), 3 вртићке групе (у две се рад остварује на мађарском језику и у једној на српском) и 2 група у години пред полазак у школу (1 група српски језик и 1 група мађарски језик). Рад се реализује по принципу целодневног боравка. У вртићу ради 13 васпитача, 1 сарадник медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту, 3 сервирке, 1 спремачица. Укупно запослених је 18.
Песма о вртићу "Снежана"
25.11.2023.
Mужљa je jeднa
прeлeпa бaштa,
мириснa и чистa.
У њeнoм цeнтру
вртић „Снeжaнa“
пoнoснo блистa.
Oвдe ти нa двa jeзикa
дoбрo jутрo пoжeлe
нa двa тe jeзикa успaвљуjу,
рaдoст и тугу с тoбoм дeлe.
И Mикулaш и Дeдa Mрaз
пoклoнe дeци дoнeсу,
a зeкa нa Ускрс двa путa
дoскaкућe нa oву aдрeсу.
Taкo нaучиш дa слушaш
друкчиjи jeзик и туђe жeљe,
и oни тeбe рaзумejу
и стeкнeш прaвe приjaтeљe.
Нaучиш дa нa двa jeзикa
кaжeш нeћу и мoлим
и мoћи ћeш дa бирaш
нa кoм ћeш jeзику рeћи
Ja тeбe вoлим.

Oлгицa Бaбић - Бjeлић