Списак служби
24.11.2023.
Стручна служба
Општа служба
Служба рачуноводства
Служба набавке и дистрибуције
Служба исхране, неге и очувања здравља деце
Контакт подаци установе и служби
24.11.2023.
Предшколска установа из Зрењанина
Вука Караџића 3а, Зрењанин
info@predskolskazr.edu.rs

Директор и помоћник директора
Цвијановић Жељко, директор, 0648116575, info@predskolskazr.edu.rs
Лојовић Татјана, помоћник директора, 0668660179, info@predskolskazr.edu.rs

Стручна служба
Педагози:
Стојковић Ивана, 064824807, pedagog@predskolskazr.edu.rs
Лазин Драшковић Јелена, 0668660174, pedagog@predskolskazr.edu.rs

Психолози:
Марков Наталиа Луиза, 0648248071, psiholog@predskolskazr.edu.rs
Јовановић Дејана, 0648580452, psiholog@predskolskazr.edu.rs

Социјални радник:
Влаховић Ћук Ангелина, 0648248070, socradnik@predskolskazr.edu.rs

Логопеди:
Малић Милица, 0668660172, logoped@predskolskazr.edu.rs
Срданов Гордана, 0648248091, logoped@predskolskazr.edu.rs

Педагог за ликовно васпитање:
Шкрбић Шкипина Милица, 0648248079, pedagoglikovno@predskolskazr.edu.rs

Педагози за физичко васпитање:
Шујица Маја, 0648248090, pedagogfizicko@predskolskazr.edu.rs
Лазић Душко, 0648116578, pedagogfizicko@predskolskazr.edu.rs

Општа служба
Секретар
Тот Сакал Габриела, 0648116579, pravnasluzba@predskolskazr.edu.rs

Референт за правне,кадровске и административне послове
Нинковић Ђурђинка, 0648248081, opstasluzba@predskolskazr.edu.rs

Технички секретар директора
Mокањ Јасмина, 0648248080, info@predskolskazr.edu.rs

Технички секретар у служби општих послова
Танасковић Душица, 0648248081, opstasluzba@predskolskazr.edu.rs

Службеник за односе са јавношћу и маркетинг
Симиџија Светлана, 0648116445, pr@predskolskazr.edu.rs

Службеник за заштиту животне средине
Биљана Стајић, 0648116577, ekologija@predskolskazr.edu.rs

Службеник за послове заштите, безбедност и здравља на раду
Золтан Иваница, 0648248093, bezbednost@predskolskazr.edu.rs

Служба рачуноводства
Руководилац финансијско рачуноводствених послова
Берар Јована, 06548116699, finansije@predskolskazr.edu.rs

Служба набавке и дистрибуције
Службеник за јавне набавке
Јелић Урош, 0648116576, nabavka@predskolskazr.edu.rs

Служба исхране, неге и очувања здравља деце
Нутрициониста
Маја Јерков, 0648116570, ishrana@predskolskazr.edu.rs