Списак активних пројеката
03.12.2023.
1. Инклузивно предшколско васпитање и образовање – С'осмехом у вртић

2. Породично орјентисане ране интервенције

3. Подстицајно родитељство кроз игру

4. Еко-школа
Пројекат ИНКЛУЗИВНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ – С' ОСМЕХОМ У ВРТИЋ
03.12.2023.
Година почетка пројекта: 2019.
Пројекат "Инклузивно предшколско васпитање и образовање – С' осмехом у вртић" реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја и град Зрењанин са партнерима уз помоћ зајма Светске банке од октобра 2019. године. Партнери на пројекту су Предшколска установа Зрењанин, Центар за социјални рад града Зрењанина, Црвени крст, Дом здравља "Др Бошко Вребалов", Општа болница "Др Ђорђе Јоановић" и Удружење "Останимо будни".
Град Зрењанин учествује у Компоненети 3. Подршка деци и породици из осетљивих друштвених група. Примарне активности ове компоненте су усмерене на унапређивање вештина родитеља и старатеља за развојну стимулацију деце, као и унапређивање васпитне праксе са фокусом на најосетљивије друштвене групе. Добити од пројекта имају деца предшколског узраста и њихове породице, предшколске установе, локалне заједнице (јединице локалне самоуправе, здравствене службе, центри за социјални рад итд.) и институције државне управе у чијој надлежности је предшколско васпитање и образовање.
Координатор Радне групе за израду и имплементацију пројекта "Инклузивно предшколско васпитање и образовање – С' осмехом у вртић" града Зрењанина је Татјана Лојовић помоћник директора Предшколске установе, а Пројектни тим Предшколске установе Зрењанин чине педагог за физичко васпитање и координатор Тима Маја Шујица, педагози Ивана Стојковић и Јелена Лазин Драшковић, психолог Наталиа Луиза Марков, логопед Милица Малић, социјални радник Ангелина Влаховић Ћук, педагог за ликовно васпитање Милица Шкрбић Шкипина, васпитачи Светлана Попов, Драгана Баждар, Александра Увалин, Јабланка Станојевић, Слађана Рудовић, Слађана Рајлић, Жељка Контић и Наташа Радић, организатор промотивних активности Драгана Голијанин и сарадник за односе са јавношћу Светлана Симиџија.
Циљ пројекта Инклузивног предшколског васпитања и образовања јесте унапређењe координације и сарадње релевантних учесника у пружању холистичких и квалитетних предшколских услуга (укључујући и оне у области здравствене заштите, здраве исхране, раног откривања промена у понашању и заостајања у развоју и стимулације и учења у периоду раног развоја) родитељима и деци од рођења до узраста од 6,5 година, с нагласком на оне из најосетљивијих друштвених група.
Очекује се да сва деца узраста до шест и по година имају одговарајуће добити од активности у пројекту које се односе на подизање свести у локалној заједници о важности предшколског васпитања и образовања и подршку породицама у остваривању њихове васпитне функције кроз програме оснаживања родитеља и старатеља.
Пројекат ПОРОДИЧНО ОРЈЕНТИСАНЕ РАНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
03.12.2023.
Година почетка пројекта: 2021.
Пројекат ПОРИ – Породично орјентисане ране интервенције се реализује уз подршку УНИЦЕФ-а, Фондације за отворено друштво и Београдског психолошког центра и његову имплементацију у неколико градова у Србији подржавају Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарстви здравља и Министарство за рад, борачка и социјална питања. У граду Зрењанину овај пројекат се реализује од децембра 2021. године.
Трансдисциплинарни Тим за ране интервенције града Зрењанина чине запослени из Предшколске установе Татјана Лојовић помоћник директора, ВД координатор Тима, Јелена Лазин Драшковић педагог, Ангелина Влаховић Ћук социјални радник, Гордана Срданов логопед и Дејана Јовановић психолог, запослени из Центра за социјални рад града Зрењанина и запослени из Дома здравља "Др Бошко Вребалов".
Пројекат ПОРИ подразумева рано препознавање развојних ризика, потешкоћа и сметњи код детета, процену потреба за додатном подршком, и услуге подршке родитељима да заједно са стручњацима подрже оптималан развој и напредовање детета.
У Развојном саветовалишту Дома здравља "Др Бошко Вребалов" је опремљен центар за ране интервенције асистивном технологијом, рачунарима и дигиталном опремом, дидактичким материјалима и намештајем прилагођеним потребама деце и родитеља.
Опрему су добили и Предшколска установа Зрењанин и Центар за социјални рад града Зрењанин и кроз пројекат је обезбеђена обука и оснаживање стручњака различитих дисциплина за примену породично оријентисане ране интервенције.
Како би деца са тешкоћама и сметњама у развоју, баш као и њихове породице, могла да постигну најбоље резултате у ублажавању последица развојних ризика, тешкоћа и сметњи, изузетно им је важна правовремена, целовита и заједничка подршка различитих пружалаца услуга педијатара, експерата у развојним саветовалиштима у домовима здравља, васпитача и стручних сарадника у предшколским установама и запослених у центрима за социјални рад. У центру за породично орјентисане ране интервенције стручњаци ће, у сарадњи са родитељима, израђивати јединствени план подршке за дете и породицу и реализовати, што кроз редовне посете стручњака из тимова породичном дому, што кроз подршку породици и детету у вртићу, као најприроднијим окружењима за подстицање развоја и учење.
Пројекат ПОДСТИЦАЈНО РОДИТЕЉСТВО КРОЗ ИГРУ
03.12.2023.
Година почетка пројекта: 2022.
Град Зрењанин је јуна 2022. године, потписао Меморандум о сарадњи у оквиру Пројекта "Подршка локалним самоуправама за ширење добрих политика и пракси подршке родитељству", као део програма "Подршка подстицајном родитељству кроз игру", а који заједно спроводе УНИЦЕФ, Хармонија – Центар за подршку раном развоју и породичним односима и Стална конференција градова и општина, уз финансијску подршку Фондације Лего за период од 2022-24. године .
Поред представника градске управе, и представника из области здравствене и социјалне заштите, чланови Радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју деце града Зрењанина су представници Предшколске установе Жељко Цвијановић директор и Татјана Лојовић помоћник директора, а координатор програма у Предшколској установи Зрењанин је Ивана Стојковић педагог.
Циљ Програма "Подстицајно родитељство кроз игру" је јачање капацитета сектора здравља, предшколског образовања и социјалне заштите да подрже родитељске компетенције у циљу оптималног раног развоја и учења кроз игру за најмлађу децу у Србији. Кроз пројекат је обезбеђена обука за 22 запослена из Предшколске установе након чега је уследило обучавање свих запослених у установама; међусекторска размена и размена међу заједницама учења.
У циљу реализације овог пројекта дефинисане су неке од мера и активности које се односе на подршку родитељима и деци, предложене од стране чланова Радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју деце на територији града Зрењанина. Мера у Предшколској установи је отварање "Школице за разигране родитеље" која ће се спроводити у циљу подршке родитељима у развоју одређених вештина ради креирања стимулативног, негујућег разиграног окружења за децу од првог дана њиховог живота. Активности у оквиру предложене мере ће бити поред израде програма рада Школице за разигране родитеље и реализација едукативних радионица ради развијања капацитета родитеља за респонзивно старање и реализација трибина ради освешћивања значаја и сложености родитељске улоге, посебно освешћивање значаја улоге оца.
Пројекат ЕКО ШКОЛА
03.12.2023.
Година почетка пројекта: 2021.
Програм Еко-школе развијен је од стране Фондације за образовање о животној средини (FEE-Foundacion for Environmental Education.www.fee.global) као одговор на потребу да се млади укључе у решавање проблема у животној средини и подржан је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Одбор Предшколске установе Зрењанин чине координатор Одбора Биљана Стајић службеник за заштиту животне средине, Татјана Лојовић помоћник директора Предшколске установе, запослени вртића „Полетарац“, васпитачи Данијела Новаковић, Биљана Павлов, Јасмина Мирковић, Сања Вуковић, Надежда Бераров, Тања Касап, Светлана Левајић, Ксенија Бошњак, сервирка Софија Проданов, помоћни радник на одржавању хигијене Драгана Топић, помоћни радник Крста Попов и родитељи Драгана Којић, Нина Јанковић и Уна Марчета.
Програм Еко-школе има за циљ подизање свести деце да постану главна покретачка снага промена одрживог друштва, кроз забаву и активно учење. Програм јасно одређује и усмерава начин на који се садржаји о заштити околине, примењују у свакодневном животу вртића. Овакав приступ помаже деци, у свести сваког од њих, да схвате колика је важност заштите околине. Посебна пажња посвећује се питањима смањивања и збрињавања отпада, рационалног кориштења енергије и воде и уређивању вртићке околине.
Сви учесници у Еко-школи деца, васпитачи, помоћно и техничко особље вртића, родитељи, јавна предузећа и представници локалне самоуправе заједнички предузимају низ практичних корака и активности са циљем смањеног оптерећења околине. Деца су заинтересована и активни су у преношењу своје одговорности на породицу и ширу заједницу.
Статус Еко-школе у Предшколској установи Зрењанин је добио вртић "Полетарац".