Основни подаци
20.11.2023.
Адреса: Бошка Бухе бб
Контакт тел: 023/535-970
Главни васпитач: Витана Фанингер Шевић
Уписано је 94 деце у 4 група, од чега је 1 јаслена група, 2 вртићке групе и 1 група у години пред полазак у школу. Рад се реализује по принципу целодневног боравка. У вртићу ради 10 васпитача, 1 сарадник медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту, 2 сервирке, 1 спремачица.Укупно запослених је 14.
Песма о вртићу "Звездица"
25.11.2023.
Звeздицa тe oхрaбри
кaд ти у мрaку срцe зaзeбe
и нaмигнe ти кaд мислиш
дa никo нe мисли нa тeбe.
Дeвojчицe из Звeздицe
кaд исплeту плeтeницe,
стaвe гумицe и шнaлe,
пoмислиш дa су звeздe
с нeбa у кoсу им пaлe.
Дeчaцимa из Звeздицe
кaд сe упaлe сиjaлицe,
пa зa вaспитaчe смишљajу
зaгoнeткe тeшкe,
пoмислиш дa су бaш сjajни,
и ту нeмa грeшкe.

Oлгицa Бaбић - Бjeлић