План рада - партнерство са породицом
04.12.2023.
Током ове радне године и даље ћемо развијати квалитетно партнерство између родитеља и васпитно образовне установе које ће се реализовати кроз разумевање важности прихватања и узајамне подршке, међусобног разумевања и поштовања, смислене и конструктивне комуникације и активног учешћа и сталне размене. Породица као примарни и најважнији васпитач деце да би учествовала у програму, потребно је да се осећа позваном и добродошлом, прихваћеном и уваженом, да припада и даје допринос заједници вртића кроз смислено учешће у развијању реалног програма.
Почетком године родитељи ће бити упознати са развијањем програма рада у сваком вртићу, са васпитно образовним радом као и другим програмима. Родитељи су директно укључени у рад установе кроз Савет родитеља, Управни одбор и Тимове. Током године сарадња са родитељима треба да се одвија кроз сталну комуникацију о дечијем учешћу и учењу, животу и раду у вртићу:
- Размена информација путем Вибер група
- Заједничко вођење дечијих портфолија (портфолии су доступни родитељима уз могућност ношења кући, заједничког разгледања са децом, давања сопствених запажања и прилога)
- Целокупни простор у вртићима треба да обилује документацијом која осликава реални програм, који децу и родитеље позива на учешће: посебна места за заједничку игру деце и родитеља, почетни, процесни пано са информацијама о актуелним пројектима, позиви на заједничке активности и могуће начине укључивања породице, предлози и сугестије за заједничке игре и истраживања.
Програм заснован на партнерству са породицом
04.12.2023.
Облици обостраног информисања: сви запослени у васпитно-образовном раду активно раде на успостављању сталне, отворене комуникације са породицом и на тај начин размењују информације и дијалог о детету, програму и родитељству. Комуникација се одвија путем родитељских састанака, индивидуалних састанака, вибер група, маилова, о комуникацији постоји писан траг у документацији васпитача. Информисање породице о концепцији програма се одвија путем трибина, вибер група, кроз састанке, радионице са родитељима, путем едукативних материјала у штампаном облику и путем вибер група. Васпитачи се упознају са препрекама за укључивање појединих породица и специфичним тешкоћама и развијају стратегије за њихово превазилажење.
Развијање програма у којем је видљив простор за учешће породице: вртић је место у којем емитујемо добродошлицу породици и у којем се уважава породица јасним организационим и просторним показатељима. Програм пружа различите начине укључивања породице и родитељи се лично позивају да узму учешће у појединим активностима, а васпитачи све то документују. Родитељи су спона предшколске установе и локалне зајендице. Активно учествују у проналажењу потребних ресурса за опремање физичког простора вртића. А васпитачи нуде помоћ породици у препознавању и интегрисању услуга (удружења, локалне институције...)