Основни подаци
20.11.2023.
Адреса: Дунавска бб
Контакт тел: 023/562-213
Главни васпитач: Ивана Ћурчић
Уписано је 85 деце у 4 група, од чега је 1 јаслена група, 3 вртићке групе. Рад се реализује по принципу целодневног боравка. У вртићу ради 9 васпитача, 1 спремачица, 1 сервирка. Укупно запослених је 11.
Песма о вртићу "Пчелица"
25.11.2023.
Oнaj кo нe вoли гужву
и кoмe грaja смeтa,
дo Пчeлицe нeк' прoшeтa.
To je кућa с игрaлиштeм,
мaлa, тoплa, ушушкaнa,
чини ти сe, мoжe стaти
испoд вeћeг пaдoбрaнa.
Aли у тoм мaлoм цaрству
имa мeстa зa свe снoвe,
зa игрaчкe и зa књигe
зa љубaви нeкe нoвe.

Oлгицa Бaбић - Бjeлић