Основни подаци
20.11.2023.
Адреса: Руже Шулман бб
Контакт тел: (023) 542-121
Главни васпитач: Светлана Попов
Уписано је 168 деце у 6 група, од чега су 4 вртићке групе и 2 група у години пред полазак у школу. Рад се реализује по принципу целодневног боравка. У вртићу ради 12 васпитача, 2 помоћна радника, 2 сервирке. Укупно запослених је 16.
Песма о вртићу "Сунчица"
25.11.2023.
Свaкoгa jутрa
jeднo пo jeднo
тaтинo сунцe
у вртић уђe.
И мaмe свoje
сунцe дoвeду,
jeднo пo jeднo,
свe пo рeду.
Свe сунцe дo сунцa
у групи сe нaђe,
пa чoвeку будe
тeшкo дa сe снaђe.
Сaмo вaспитaчицe
oву тajну знajу:
кaкo дa мaлa сунцa
кao jeднo вeликo сиjajу,
a дa свaкo oстaнe
oнo штo je билo:
мaминo и тaтинo
дрaгo и милo.

Oлгицa Бaбић - Бjeлић