Записници управног одбора шк. 2023/24 године
24.11.2023.
Одлуке управног одбора шк. 2023-24 године
04.12.2023.
У овом одељку дате су одлуке управног одбора у школској 2023/24 години.
Одлука управног одбора о усвајању програма пословања