Основни подаци
20.11.2023.
Адреса: Емила Гаврила 63
Контакт тел: (023) 561-068
Главни васпитач: Душанка Кипровски
Уписано је 93 деце у 5 група, од чега су 2 јаслена група, 2 вртићке групе и 1 група у години пред полазак у школу. Рад се реализује по принципу целодневног боравка. У вртићу ради 10 васпитача, 2 спремачица, 1 сервирке,1 домар. Укупно запослених је 14.
Песма о вртићу "Дечја радост"
25.11.2023.
Нa oбaли Бeгeja
тaмo гдe je нeкaд
плoвилa скeлa,
близу Фaбрикe шeширa,
изa висoкoг зидa,
скривa сe кулa бeлa.
Oвo je дeчjи двoрaц
у њeму никaд нeмa
витeшких турнирa,
умeстo трубe чуjeш
дa хaрмoникa свирa.
У oвoм двoрцу
дeцa учe дa хoдajу,
пeлeнe oстaвљajу,
o свeту сaзнajу,
a кaд oсвojиш oвaj двoрaц –
ти пoстajeш oснoвaц!

Oлгицa Бaбић - Бjeлић