Кратак историјат
24.11.2023.
У Зрењанину (тада Великом Бечкереку) Јеврејска црквена општина основала је прво забавиште 1858. године. То је почетак организованог предшколства у нашем граду.

У XIX веку долази до великих привредних и друштвених промена. Мења се традиционална улога жене у друштву и породици, а што је довело до потребе за збрињавањем деце пре поласка у школу. Рад са децом одвијао се на јеврејском језику и са децом је радио учитељ.

1868. године држава доноси прописе о отварању општинских забавишта. Тако су, по први пут, државним актом регулисани живот и рад деце и дужности васпитача према деци.

31. октобра 1891. године, свечано је отворено прво српско забавиште у Великом Бечкереку. Било је смештено у црквеној порти, у згради црквене општине.