Обрасци за сагласност родитеља
04.12.2023.
У овом одељку дати су обрасци које попуњавају родитељи поводом сагласности за одређене активности детета.
САГЛАСНОСТ ЗА ФОТОГРАФИСАЊЕ ДЕЦЕ

САГЛАСНОСТ ЗА УЧЕШЋЕ ДЕЦЕ У ПОСЕТАМА И НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА

САГЛАСНОСТ ЗА КОНЗУМИРАЊЕ ХРАНЕ ВАН УСТАНОВЕ