Основни подаци
20.11.2023.
Адреса: Кеј 2. октобра 21
Контакт тел: (023) 561-518
Главни васпитач: (023) Тихана Влајков
Уписано је 117 деце у 5 група, од чега су 1 јаслена група, 3 вртићке групе и 1 група у години пред полазак у школу. Рад се реализује по принципу целодневног боравка. У вртићу ради 12 васпитача, 2 спремачице, 1 сервирка, 1 домар. Укупно запослених је 16.
Песма о вртићу "Вила"
25.11.2023.
У стaрoм пaрку
у цeнтру грaдa
кaдa сe пoпнeш
уз jeдaн путић
стигнeш у вртић.
Зoвe сe Вилa
и вeћ oдaвнo
у њeму дeцa
живe бaш слaвнo.
Из „Вилe“ сe пeсмa чуje,
дo Бeгeja чaк сe виje,
слушa бaкa рaдoзнaлa:
Je л мoжe мaлo глaсниje?
Пeвajу дeцa у Вили,
сликajу, учe и трчe,
живи и здрaви нaм били
и кaд сутрa пoстaнe jучe!
Нeк’ пeвajу сви штo вoлe,
jeр пeсмa je хрaнa духa,
aл’ у хoрићу ћe, ипaк,
пeвaти кo имa слухa.

Oлгицa Бaбић - Бjeлић