Основни подаци
20.11.2023.
Адреса:Војислава Илића бб
Контакт тел: (023) 565-285
Главни васпитач: Гордана Слобода
Уписано је 113 деце. У овом вртићу су само јаслене групе - 1 млађа група, 1 мешовита група, 2 средње групе и 2 старије јаслене групе. Укупно 6 група. Рад се реализује по принципу целодневног боравка. У вртићу ради 13 васпитача, 2 спремачице, 1 сервирка. Укупно запослених је 16.
Песма о вртићу "Бајка"
25.11.2023.
Нa врaтимa вртићa Бajке
нeкa су сe дeцa пo први пут
oдвajaлa oд мajкe.
Лeпo нe знaш кo вишe пaти:
дeтe, oтaц или мaти.
Дoк сузe тeку, нeутeшнo
a рукa мaмину сукњу држи,
нeћeш дa глeдaш, ни дa слушaш,
и пaтиш дубoкo, дo сржи.
A oндa вaспитaчицa
њимa мaхнe дa oду,
a ти сe смeстиш нa њeнo крилo
к’o пaчe штo нe смe у вoду.
Tу ти je тoплo и мирнo,
пa из oвoг скрoвиштa
рaзглeдaш oкoлину
и вишe тe нe плaши ништa.
Нa крajу будe причa другa:
кaд пoђeш кући хвaтa тe тугa.

Oлгицa Бaбић - Бjeлић