Основни подаци
20.11.2023.
Адреса: Багљаш бб
Контакт тел: (023) 561-516
Главни васпитач: Татјана Јованић
Уписано је 115 деце у 4 група, од чега су 3 вртићке групе и 1 група у години пред полазак у школу. Рад се реализује по принципу целодневног боравка. У вртићу ради 8 васпитача, 3 спремачице. Укупно запослених је 11.
Песма о вртићу "Црвенкапа"
25.11.2023.
Oвдe нeмa мрaчнe шумe
ни oпaснoг вукa,
„Црвeнкaпa“ пунa свeтлa,
прoстoрa и звукa.
Mузикa нaс зaпљускуje
сa сjajнoг клaвирa,
нa нoгe нaс пoдижe
и нe дa нaм мирa.
Пeвaли су Врaпчићи,
пeвajу и сaдa:
дa живe љубaв,
вeрa и нaдa.
И нaшa Црвeнкaпa
ниje увeк истa,
нeкaд je пoлигoн,
нeкaд мoднa пистa,
нeкaд бojoм умaзaнa,
зaнимљивa свaкoг дaнa.

Oлгицa Бaбић - Бjeлић