Корисни садржаји са веб сајтова релевантних институција
23.11.2023.

Министарство просвете Републике Србије
https://prosveta.gov.rs/

Пројекат "Инклузивно предшколско васпитање и образовање"
https://ecec.mpn.gov.rs/

УНИЦЕФ - родитељски кутак
https://www.unicef.org/serbia/roditeljski-kutak

УНИЦЕФ - подстицајно родитељство кроз игру
https://www.unicef.org/serbia/podsticajno-roditeljstvo-kroz-igru

ЦИП центар - породице
http://www.cipcentar.org/index.php/publikacije/porodice

Центар ХАРМОНИЈА
https://centarharmonija.rs/?page_id=1537

Рана интервенција
https://ranaintervencija.rs/

Хало беба - бебо апликација
https://www.halobeba.rs/aktuelnosti/bebbo-aplikacija/