Директор
24.11.2023.
Директор Предшколске установе Зрењанин је Жељко Цвијановић.
Управни одбор
24.11.2023.
Чланови управног одбора су:
1. Ђина Даријевић
2. Дане Машић
3. Биљана Перјатов
4. Радинка Бартоле
5. Бранислава Радовић
6. Драгана Баждар
7. Владимир Ћирић
8. Николета Видаковић
9. Ивана Попов