Финансијски план 2024. година - усвојен од стране Управног одбора
22.07.2024.
У наставку се могу видети финансијски план и измене финансијског плана усвојене за 2024. годину на седницама Управног одбора Предшколске установе Зрењанин.

Одлука управног одбора о усвајању финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину

Одлука управног одбора о усвајању измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину - прва измена

Одлука управног одбора о усвајању измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину - друга измена

Одлука управног одбора о усвајању измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину - трећа измена

Одлука управног одбора о усвајању измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину - четврта измена

Одлука управног одбора о усвајању измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину - пета измена

Одлука управног одбора о усвајању измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину - шеста измена

Одлука управног одбора о усвајању измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину - седма измена

Одлука управног одбора о усвајању измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину - осма измена

Одлука управног одбора о усвајању измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину - девета измена

Одлука управног одбора о усвајању измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину - десета измена (седница Управног одбора 11.7.2024.)

План и програм рада установе
04.12.2023.
У овом одељку могу се видети план и програм рада установе.
Развојни план од 2022-2026.г.

Годишњи план рада шк 2022-23.г.

Предшколски програм