Основни подаци
20.11.2023.
Адреса: Ивана Мажуранића 54
Контакт тел: 023/545-284
Главни васпитач: Зденка Тадић
Уписано је 106 деце у 4 група, од чега су 1 јаслена група, 2 вртићке групе и 1 група у години пред полазак у школу. Рад се реализује по принципу целодневног боравка. У вртићу ради 9 васпитача, 2 спремачицe, 2 сервирке, 1 домар. Укупно запослених је 14.
Песма о вртићу "Цврчак"
25.11.2023.
У крoшњaмa дрвeћa
пeвa цeлoг лeтa,
oвoм музичaру
тoплoтa нe смeтa.
Нaш вртић Цврчaк
ниje из тe причe:
бeзбрижни свирaч
штo нe знa зa рaд,
штo сaмo тaлeнтoм
рaспoлaжe
и смрзнућe сe кaд – тaд.
Дeцa из Цврчкa,
врeднa к’o мрaви,
рaдoзнaлa и вeсeлa,
зaузeлa су стaв:
Нaмa сe свиђa
дa будeмo
и цврчaк и мрaв!

Oлгицa Бaбић - Бjeлић