Предшколска установа Зрењанин
Пријава

Почетна О НАМА Дешавања Јавне набавке Вртићи Савети Галерија Контакт


Цитат
Учити дете знању не треба силом, него игром.
               - Платон
               


  В Р Т И Ћ И
  ********************
   Алиса у земљи чуда
   Бајка
   Бамби
   Биберче
   Бубамара
   Црвенкапа
   Цврчак
   Дечја радост
   Чика Јова Змај
   Колибри
   Лептирић
   Маслачак
   Невен
   Пчелица
   Полетарац
   Снежана
   Сунчица
   Вила
   Звездица
   Звончица


O НАМА

Историјат

У Зрењанину (тада Великом Бечкереку) Јеврејска црквена општина основала је прво забавиште 1858. године. То је почетак организованог предшколства у нашем граду. У XIX веку долази до великих привредних и друштвених промена. Мења се традиционална улога жене у друштву и породици, а што је довело до потребе за збрињавањем деце пре поласка у школу. Рад са децом одвијао се на јеврејском језику и са децом је радио учитељ. 1868. године држава доноси прописе о отварању општинских забавишта. Тако су, по први пут, државним актом регулисани живот и рад деце и дужности васпитача према деци. 31. октобра 1891. године, свечано је отворено прво српско забавиште у Великом Бечкереку. Било је смештено у црквеној порти, у згради црквене општине.

Предшколска установа данас

Данас Предшколска установа броји 19 објеката у свом саставу и једну болничку групу. Поседује централну кухињу и пекару. У оквиру установе уписано је преко 2000 деце узраста од 1 до 7 година. Предшколска установа реализује програм целодневног и полудневног облика рада у свим његовим сегментима, подразумевајући тиме и реализацију васпитно-образовног рада, програма социјалног рада и програма превентивне здравствене заштите.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Рад у оквиру установе структуиран је према узрасту деце:

* обухват деце од 1 до 3 године у јасленим групама
* обухват деце од 3 до 6 година у обданичним групамa
* обухват деце од 6 до 7 година у групама припремног предшколског програма
* обухват деце у припремном предшколском програму у трајању од 4 часa


Основе програма се реализују кроз два модела – А и Б. Избор између ова два модела врши се на нивоу сваке васпитне групе на основу слободног опредељивања васпитача.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

СТРУЧНА СЛУЖБА

Помоћник директора - број изршилаца: 1
Стручни сарадник - педагог - број изршилаца: 2
Стручни сарадник - психолог - број изршилаца:2
Стручни сарадник - логопед - број изршилаца: 2
Стручни сарадник - педагог за физичко васпитање - број изршилаца: 2
Стручни сарадник - педагог за ликовно васпитање - број изршилаца: 1
Стручни сарадник – медијатекар - број изршилаца: 1
Стручни сарадник – социјални радник - број изршилаца: 1
Стручни сарадник - библиотекар - број изршилаца: 1
Васпитач - број изршилаца: 162
Медицинска сестра - васпитач - број изршилаца: 27
Педагошки асистент - број изршилаца: 3


СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА

Руководилац службе општих послова-Секретар установе - број изршилаца: 1
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове- број изршилаца: 1
Службеник за послове заштите, безбедност и здравља на раду- број изршилаца:1
Службеник за заштиту животне средине- број изршилаца: 1
Организатор промотивних активности - број изршилаца: 2
Службеник за послове одбране, заштите и безбедности- број изршилаца: 1
Службеник за односе са јавношћу и маркетинг – број извршилаца: 1
Администратор подршке корисницима информационих система и технологија- број изршилаца: 1
Технички секретар директора - број изршилаца: 1
Технички секретар у општој служби- број изршилаца: 1
Kурир- број изршилаца: 1
Кројач- број изршилаца: 1


СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА

Руководилац финансијско – рачуноводствених послова- број изршилаца:1
Финансијско рачуноводствени аналитичар- број изршилаца:1
Самостално финансијско рачуноводствени сарадник- број изршилаца:2
Референт за финансијско рачуноводствене послове- број изршилаца:1


СЛУЖБА НАБАВКЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ

Стручни сарадник за јавне набавке – руководилац службе- број изршилаца: 1
Возач возила Б категорије- број изршилаца: 2
Домар - број изршилаца: 6
Помоћни радник - број изршилаца: 3


СЛУЖБА ИСХРАНЕ, НЕГЕ И ОЧУВАЊА ЗДРАВЉА ДЕЦЕ

Сарадник за санитарну контролу – руководилац службе- број изршилаца: 1
Нутрициониста- број изршилаца: 1
Главни кувар- број изршилаца: 1
Кувар- број изршилаца: 1
Сервирка у Централној кухињи - број изршилаца:6
Сервирка- број изршилаца: 24
Пекар- број изршилаца: 1
Посластичар- број изршилаца: 1
Спремачица- број изршилаца: 9
Сарадник медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту и негу- број изршилаца: 3


УКУПНО : 283 извршилаца

Copyright: Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин, 2020.
Контакт e-mail: pomdir@predskolskazr.edu.rs