Предшколска установа Зрењанин
Пријава

Почетна О нама Дешавања ЈАВНЕ НАБАВКЕ Вртићи Савети Галерија Контакт


Цитат
Учити дете знању не треба силом, него игром.
               - Платон
               


  В Р Т И Ћ И
  ********************
   Алиса у земљи чуда
   Бајка
   Бамби
   Биберче
   Бубамара
   Црвенкапа
   Цврчак
   Дечја радост
   Чика Јова Змај
   Колибри
   Лептирић
   Маслачак
   Невен
   Пчелица
   Полетарац
   Снежана
   Сунчица
   Вила
   Звездица
   Звончица


ЈАВНЕ НАБАВКЕ


7.12.2022.
Обавештење о измени уговора - свеже воће и поврћеПрилози:

1.Обавештење о измени уговора - свеже воће и поврће
7.12.2022.
Обавештење о измени уговора - смрзнуто воће и поврћеПрилози:

1.Обавештење о измени уговора - смрзнуто воће и поврће
25.11.2022.
ЈАВНА НАБАВKА - Материјал за угоститељство - флаширана водаПрилози:

1.Јавни позив - материјал за угоститељство - флаширана вода

2.Општи подаци о предмету набавке - материјал за угоститељство - флаширана вода

3.Упутство понуђачима како да сачине понуду - материјал за угоститељство - флаширана вода

4.Опис критеријума за избор привредног субјекта - материјал за угоститељство - флаширана вода
25.11.2022.
ЈАВНА НАБАВKА - Материјал за угоститељство - флаширана вода 0001А/2022

Одлука о обустави поступка

Прилози:

1.Одлука о обустави поступка

2.Обавештење о обустави поступка
7.11.2022.
ЈАВНА НАБАВKА - Материјал за угоститељство - флаширана вода 0001АПрилози:

1. Јавни позив - материјал за угоститељство - флаширана вода

2.Општи подаци о предмету набавке - материјал за угоститељство - флаширана вода

3.Упутство понуђачима како да сачине понуду - материјал за угоститељство - флаширана вода

4.Општи критеријум за квалитативни избор - материјал за угоститељство - флаширана вода
24.10.2022.
Обавештење о додели уговора - Свежа јајаПрилози:

1.Обавештење о додели уговора - Свежа јаја
18.10.2022.
Обавештење о додели уговора - Услуге осигурањаПрилози:

1.Обавештење о додели уговора - Услуге осигурања
5.10.2022.
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењуПрилози:

1.Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу
3.10.2022.
ЈАВНA НАБАВKA - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦАПрилози:

1.Јавни позив - услуге осигурања имовине и лица

2.Упутство понуђачима како да сачине понуду - услуге осигурања имовине и лица

3.Општи подаци о предмету набавке - услуге осигурања имовине и лица

4.Опис критеријума за квалитативни избор субјекта - услуге осигурања имовине и лица
26.9.2022.
ЈАВНA НАБАВKA - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРУ И СПОРТПрилози:

1.Јавни позив - материјал за образовање културу и спорт

2.Критеријуми за доделу уговора - материјал за образовање, културу и спорт

3.Модел уговора - материјал за образовање, културу и спорт

4.Образац структуре цена - материјал за образовање, културу и спорт

5.Образац трошкова припреме понуде - материјал за образовање, културу и спорт

6. Одлука - материјал за образовање, културу и спорт

7.Општи подаци о предмету набавке - материјал за образовање, културу и спорт

8.Општи подаци о јавној набавци - материјал за образовање, културу и спорт

9.Решење о образовању комисије - материјал за образовање, културу и спорт

10.Техничка документација - материјал за образовање, културу и спорт

11.Упутство понуђачима како да сачине понуду - материјал за образовање, културу и спорт
19.9.2022.
ЈАВНA НАБАВKA - МАТЕРИЈАЛ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО-СВЕЖА ЈАЈАПрилози:

1.Jавни позив - материјал за угоститељство-свежа јаја

2.Критеријуми за доделу уговора - материјал за угоститељство-свежа јаја

3.Модел уговора - материјал за угоститељство-свежа јаја

4.Образац структуре цена - материјал за угоститељство-свежа јаја

5.Одлука о спровођењу јавне набавке - материјал за угоститељство-свежа јаја

6.Опис критеријума за квалитативни избор приведног субјекта - материјал за угоститељство-свежа јаја

7.Општи подаци о јавној набавци - материјал за угоститељство-свежа јаја

8.Техничка спецификација - материјал за угоститељство-свежа јаја

9.Општи подаци о предмету набавке - материјал за угоститељство-свежа јаја

10. Упутство понуђачима како да сачине понуду - материјал за угоститељство-свежа јаја
28.7.2022.
Обавештење о додели уговора - Материјал за саобраћајПрилози:

1.Обавештење о додели уговора - Материјал за саобраћај
27.7.2022.
Обавештење о додели уговора - ХранаПрилози:

1.Обавештење о додели уговора - Храна
27.7.2022.
Обавештење о додели уговора - Текуће поправке и одржавање зграда и објекатаПрилози:

1.Обавештење о додели уговора - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
20.7.2022.
ЈАВНA НАБАВKA - МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈПрилози:

1.Јавни позив - материјал за саобраћај

2.Модел уговора - гориво

3.Образац структуре понуђене цене - материјал за саобраћај

4. Образац трошкова припреме понуда - материјал за саобраћај

5.Одлука о покретању поступка - материјал за саобраћај

6.Подаци о предмету јавне набавке - материјал за саобраћај

7.Решење о образовању комисије - материјал за саобраћај

8.Техничка спецификација - материјал за саобраћај
6.7.2022.
ЈАВНA НАБАВKA - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТАПрилози:

1.Критеријуми за доделу уговора - текуће поправке и одржавање зграда и објеката

2.Модел уговора - текуће поправке и одржавање зграда и објеката

3.Образац структуре цене - текуће поправке и одржавање зграда и објеката

4.Образац трошкова припреме понуде - текуће поправке и одржавање зграда и објеката

5.Општи подаци о предмету набавке - текуће поправке и одржавање зграда и објеката

6.Општи подаци о јавној набавци - текуће поправке и одржавање зграда и објеката

7.Техничка документација - текуће поправке и одржавање зграда и објеката

8.Упутство понуђачима како да сачине понуду - текуће поправке и одржавање зграда и објеката
6.7.2022.
Обавештење о додели уговора - Рачунари и рачунарска опремаПрилози:

1.Обавештење о додели уговора - Рачунари и рачунарска опрема
23.6.2022.
Обавештење о додели уговора- Материјал за одржавање хигијенеПрилози:

1.Обавештење о додели уговора- Материјал за одржавање хигијене
23.6.2022.
Обавештење о додели уговора - Канцеларијски намештајПрилози:

1.Обавештење о додели уговора - Канцеларијски намештај
21.6.2022.
ЈАВНA НАБАВKA МАТЕРИЈАЛИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО - ХРАНАПрилози:

1.Јавни позив - храна

2.Јавни позив - храна - пречишћен текст

3.Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима - храна

4.Општи део - подаци о предмету набавке - храна

5.Упутство понуђачима како да сачине понуду - храна

6.Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама

7.Модел уговора - храна

8.Образац структуре цене - храна

9.Одлука о спровођењу поступка - храна

10.Подаци о предмету набавке - храна
31.5.2022.
ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕПрилози:

1.Одлука о покретању поступка - рачуанари и рачунарска опрема

2.Образац структуре цена - рачунари и рачунарска опрема

3.Опис - рачунари и рачунарска опрема

4.Партија 1 - рачунари и рачунарска опрема

5.Модел уговора - рачунари и рачунарска опрема
30.5.2022.
ЈАВНА НАБАВKА 0002/2022 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕПрилози:

1.Изјава о одсуству сукоба интереса - одржавање хигијене

2.Модел уговора - одржавање хигијене

3.Образац структуре цена - одржавање хигијене

4.Одлука о спровођењу поступка - одржавање хигијене

5.Опис спецификације - одржавање хигијене

6.Општи подаци о јавној набавци - одржавање хигијене

7.Решење о образовању комисије - одржавање хигијене
30.5.2022.
ЈАВНА НАБАВKА 0005а/2022 НАМЕШТАЈ ЗА ВРТИЋЕ И KАНЦЕЛАРИЈЕПрилози:

1.Изјава о одсуству сукоба интереса - намештај

2.Модел уговора - намештај

3.Образац структуре цена - намештај

4.Образац трошкова припреме понуде - намештај

5.Одлука о покретању поступка - намештај

6.Опис спецификације - намештај

7.Општи подаци о јавној набавци - намештај

8.Решење о образовању комисије - намештај
30.5.2022.
ОДЛУKА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Ј.Н.0001/2022 МАТЕРИЈАЛ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО-ПАРТИЈЕ МЕСО И РИБАПрилози:

1.Обавештење о додели уговора - месо

2.Обавештење о додели уговора - риба
30.5.2022.
ОДЛУKА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Ј.Н.0001/2022 МАТЕРИЈАЛ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО-ПАРТИЈА СМРЗНУТО ВОЋЕ И ПОВРЋЕПрилози:

1.Обавештење о додели уговора - свеже воће и поврће
8.4.2022.
МАТЕРИЈАЛ ЗА УГОСТИТЕЉСТВОПрилози:

1.Модел уговора - смрзнуто веће и поврће

2.Модел уговора - свеже воће и поврће

3.Образац структуре цене - смрзнуто веће и поврће

4.Образац структире цене - свеже воће и поврће

5.Опис и спецификација - услови - смрзнуто воће и поврће

6.Опис и спецификација - услови - свеже воће и поврће

7.Општи подаци о јавној набавци - материјали за угоститељство

8.Изјава - материјали за угоститељство

9.Одлука - материјали за угоститељство

10.Решење - материјали за угоститељство

11.Образац структуре цене - свеже воће и поврће
4.4.2022.
МАТЕРИЈАЛ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО ЈН 0001/2022Прилози:

1.Модел уговора - месо

2.Модел уговора - риба и рибље конзерве

3.Образац структуре цене - месо

4.Образац структуре цене - риба и рибљи производи

5.Изјава - материјали за угоститељство

6.Јавни позив - материјали за угоститељство

7.Одлука - материјали за угоститељство

8.Опис спецификација и услови - месо

9.Решење - материјали за угоститељство
8.3.2022.
ОДЛУKА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА Ј.Н. 0004/2022 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,KУЛТУРУ И СПОРТ-ДИДАKТАПрилози:

1.Одлука о додели уговора - материјал за образовање,културу и спорт-дидакта
7.3.2022.
ОДЛУKА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 0001/2022Прилози:

1.Одлука о додели уговора - млеко и сокови
23.2.2022.
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,KУЛТУРУ И СПОРТ-ДИДАKТА ЈН 0004/2022Прилози:

1.Модел уговора - дидактички материјал

2.Модел уговора - играчке

3.Модел уговора- позамантерија

4.Модел уговора - текстил за израду дечијих костима

5.Образац структура цена - играчке

6.Образац структура цена - материјал за образовање

7.Образац структура цена - позамантерија

8.Образац структура цена - текстил за израду дечијих костима

9.Образац трошкова припреме понуде

10.Одлука о покретању поступка - материјал за образовање

11.Општи подаци о јавној набавци - дидактички материјал

12.Општи подаци о јавној набавци - играчке

13.Општи подаци о јавној набавци - материјал за образовање

14.Општи подаци о јавној набавци - позамантерија

15.Општи подаци о јавној набавци - текстил за израду дечијих костима

16.Решење о образовању комисије - материјал за образовање

17.Техничка спецификација - дидактички материјал

18.Техничка спецификација - играчке

19.Техничка спецификација - позамантерија

20.Техничка спецификација - текстил за израду дечијих костима
22.2.2022.
Одлука о додели уговора за ЈН 0006/2022 РАЧУНАРИ,СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕПрилози:

1.Одлука о додели уговора - рачунари, сервис и одржавање
22.2.2022.
Одлука о додели уговора за ЈН 0003/2022 МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈПрилози:

1.Одлука о додели уговора - материјал за саобраћај
22.2.2022.
Одлука о додели уговора за ЈН 0007/2022 Електрична енергијаПрилози:

1.Одлука о додели уговора - електрична енергија
22.2.2022.
Одлука о додели уговора за ЈН 0005/2022 НАМЕШТАЈПрилози:

1.Одлука о додели уговора - намештај
21.2.2022.
МАТЕРИЈАЛ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО ЈН 0001/2022Прилози:

1.Модел уговора - млеко

2.Модел уговора - сокови

3.Образац структуре цене - сокови

4.Образац структуре цена - млеко и млечни производи

5.Одлука о покретању поступка

6.Опис предмета - млеко

7.Опис предмета - сокови

8.Решење о образовању комисије

9.Техничке карактеристике - млеко

10.Техничке карактеристике - сокови
11.2.2022.
План јавних набавки за 2022. годинуПрилози:

1.План јавних набавки за 2022. годину
9.2.2022.
ЈАВНА НАБАВKА НАМЕШТАЈА ЗА ВРТИЋЕ И KАНЦЕЛАРИЈЕ 0005/2022Прилози:

1.Критеријуми за доделу уговора - намештај

2.Модел уговора - намештај

3.Образац трошкова припреме понуде - намештај

4.Образац структуре цене са упутством како да се попуни - намештај

5.Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима - намештај

6.Општи део - подаци о предмету набвке - намештај

7.Општи подаци о јавној набавци - намештај

8.Техничка спецификација - намештај

9.Упутство понуђачима како да сачине понуду - намештај
24.1.2022.
ЈАВНА НАБАВKА РАЧУНАРА,СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ 0006/2022Прилози:

1.Критеријуми за доделу уговора 1

2.Критеријуми за доделу уговора 2

3.Модел уговора - Сервис рачунара

4.Образац за сруктуру цене - Партија 1

5.Образац за структуру цене - поправка рачунара

6.Образац трошкова припреме понуде

7.Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

8.Опис 1

9.Опис 2

10.Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

11.Општи део - подаци о предмету набавке

12.Партија 1- рачунари

13.Модел уговора - рачунари

14.Упутство понуђачима како да сачине понуду
17.1.2022.
ЈАВНА НАБАВKА ЕЛЕKТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 0007/2022Прилози:

1.Критеријуми за доделу уговора - електрична енергија

2.Модел уговора - електрична енергија

3.Образац структуре понуде цене - електрична енергија

4.Образац трошкова припреме понуде - електрична енергија

5.Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима - електрична енергија

6.Општи део - подаци о предмету набавке - елекрична енергије

7.Општи подаци о јавној набавци- електрична енергија

8.Упутство понуђачима како да сачине понуду - електрична енергија
17.1.2022.
ЈАВНА НАБАВKА МАТЕРИЈАЛА ЗА САОБРАЋАЈ 0003/2022Прилози:

1.Критеријуми за доделу уговора

2.Образац трошкова припреме понуде

3.Модел уговора

4.Образац структуре понуђене цене

5.Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

6.Општи део – подаци о предмету набавке

7.Подаци о предмету јавне набавке

8.Техничка спецификација

9.Упутство понуђачима како да сачине понуду
13.4.2021.
План јавних набавки за 2021. годинуПрилози:

1.План јавних набавки за 2021. годину
13.4.2021.
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке на коју се закон не примењујеПрилози:

1.Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке на коју се закон не примењује
3.7.2020.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за угоститељство"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за угоститељство
22.6.2020.
ЈАВНА НАБАВКА - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА-ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Текуће поправке и одржавање зграда и објеката"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
11.3.2020.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за угоститељство"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за угоститељство
5.3.2020.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за образовање"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за образовање
4.3.2020.
ЈАВНА НАБАВКА – Набавка и одржавање кухињског прибора

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Набавка и одржавање кухињског прибора"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Набавка и одржавање кухињског прибора
7.2.2020.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за угоститељство"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за угоститељство
31.1.2020.
ЈАВНА НАБАВКА - ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Опрема за домаћинство"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Опрема за домаћинство
31.1.2020.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за угоститељство"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјал за домаћинство
29.1.2020.
ЈАВНА НАБАВКА - НАМЕШТАЈ ЗА ВРТИЋЕ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Намештај за вртиће"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Намештај за вртиће
23.1.2020.
ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Набавка рачунарске опреме"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Набавка рачунарске опреме
13.1.2020.
ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Услуге интернета"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Услуге интернета
10.1.2020.
ЈАВНА НАБАВКА - EЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Електрична енергија"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Електрична енергија
10.1.2020.
ЈАВНА НАБАВКА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Канцеларијски материјал"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Канцеларијски материјал
8.1.2020.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за саобраћај"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за саобраћај
26.11.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - Опрема за домаћинство -набавка,испорука и уградња ротационе пећи за потребе пекаре

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Опрема за домаћинство-набавка,испорука и уградња ротационе пећи за потребе пекаре"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјал за домаћинство
26.11.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Новогодишњи пакетићи"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Новогодишњи пакетићи
26.9.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Услуге осигурања"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Услуге осигурања
19.9.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Канцеларијски материјал"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Канцеларијски материјал
16.9.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - НАМЕШТАЈ ЗА ВРТИЋЕ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Намештај за вртиће"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Намештај за вртиће
22.7.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - ТЕКСТИЛ И ДУШЕЦИ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Текстил и душеци"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Текстил и душеци
16.7.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА-ПРОДУЖЕЊЕ РОКАПрилози:

1.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Продужење рока
15.7.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА-ИЗМЕНА

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Текуће поправке и одржавање зграда и објеката"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Текуће попрвке и одржавање зграда и објеката
12.7.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Текуће поправке и одржавање зграда и објеката"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Текуће попрвке и одржавање зграда и објеката
4.7.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА-ИЗМЕНА

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Текуће поправке и одржавање зграда и објеката"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Текуће попрвке и одржавање зграда и објеката

3.Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
2.7.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за угоститељство"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за угоститељство
26.6.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Текуће поправке и одржавање зграда и објеката"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Текуће попрвке и одржавање зграда и објеката
30.5.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за одржавање хигијене"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за одржавање хигијене
14.3.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за угоститељство"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за угоститељство
8.2.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за угоститељство"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за угоститељство
6.2.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Набавка рачунарске опреме"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Набавка рачунарске опреме
6.2.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за образовање"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за образовање
15.1.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за угоститељство"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за угоститељство
15.1.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - EЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Електрична енергија"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Електрична енергија
15.1.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за образовање"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за образовање
15.1.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ОДРЖАВАЊЕ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Набавка рачунарске опреме и одржавање"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Набавка рачунарске опреме и одржавање
15.1.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Услуге интернета"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Услуге интернета
15.1.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за посебне намене"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за посебне намене
14.1.2019.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за саобраћај"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за саобраћај
20.9.2018.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Услуге осигурања"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Услуге осигурања
3.9.2018.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за угоститељство"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за угоститељство
2.7.2018.
ЈАВНА НАБАВКА - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Текуће поправке и одржавање зграда и објеката"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
21.6.2018.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за угоститељство"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за угоститељство
8.6.2018.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за одржавање хигијене"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за одржавање хигијене
29.3.2018.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за угоститељство"

Прилози:

1.Koнкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за угоститељство
13.2.2018.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за угоститељство"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за угоститељство
8.2.2018.
ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ОДРЖАВАЊЕ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Набавка рачунарске опреме и одржавање"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Набавка рачунарске опреме и одржавање
19.1.2018.
ЈАВНА НАБАВКА - EЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Електрична енергија"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Електрична енергија
19.1.2018.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за образовање"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за образовање
19.1.2018.
ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Услуге интернета"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Услуге интернета
19.1.2018.
ЈАВНА НАБАВКА - НАМЕШТАЈ ЗА ВРТИЋЕ И КАНЦЕЛАРИЈЕ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Намештај за вртиће и канцеларије"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Намештај за вртиће и канцеларије
17.1.2018.
ЈАВНА НАБАВКА - ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА ЗА РАДНИКЕ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Лична заштитна средства за раднике"

Прилози:

1.Koнкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Лична заштитна средства за раднике
17.1.2018.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за саобраћај"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за саобраћај
10.11.2017.
ЈАВНА НАБАВКА - НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ РАДНИКА

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Новогодишњи пакетићи за децу радника"

Прилози:

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Новогодишњи пакетићи за децу радника
24.7.2017.
ЈАВНА НАБАВКА - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Текуће поправке и одржавање зграда и објеката"

Прилози:

1.Koнкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
3.7.2017.
ЈАВНА НАБАВКА - МАТЕРИЈАЛИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО

У прилозима се налазе конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку "Материјали за угоститељство"

Прилози:

1.Koнкурсна документација

2.Позив за подношење понуда за јавну набавку - Материјали за угоститељство

Copyright: Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин, 2020.
Контакт e-mail: pomdir@predskolskazr.edu.rs