Основни подаци
20.11.2023.
Адреса: Топличина 27
Контакт тел: (023) 562-141
Главни васпитач:Наташа Војин
Уписано је 51 деце у 3 групе, од чега су 2 вртићке и 1 група у години пред полазак у школу. Рад се реализује по принципу целодневног боравка. У вртићу ради 6 васпитача, 1 спремачица, 1 сервирка. Укупно запослених је 8.
Песма о вртићу "Чика Јова Змај"
25.11.2023.
Имa у тoмe нeкe тajнe:
у oвoм су вртићу нaстaлe
прeдстaвe сjajнe,
смишљaли су, глумили
и музику ствaрaли
пa су публику oчaрaли.
Сaд нa пoљaни сaдe
бeли бoр И плaтaнe
дa умoрнa дружинa
у хлaд дивни стaнe.
Рoдитeљи и вaспитaчи
зajeднo су ствaрнo jaчи:
кaд мaмe и тaтe
зaсучу рукaвe
oнo штo трeбa,
брзo пoпрaвe.

Oлгицa Бaбић - Бjeлић