Завршни рачун 2023
21.02.2024.
Извештај о раду и самовредновање установе 2022-23
21.02.2024.
Извештај о раду установе у шк 2021-22 години
21.02.2024.
У овом одељку се може погледати извештај о раду установе у школској 2021/22 години.
Извештај о реализацији годишњег плана 2021-22.г.