Финансијски план 2024. година - усвојен од стране Управног одбора
20.06.2024.
У наставку се могу видети финансијски план и измене финансијског плана усвојене за 2024. годину на седницама Управног одбора Предшколске установе Зрењанин.

Одлука управног одбора о усвајању финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину

Одлука управног одбора о усвајању измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину - прва измена

Одлука управног одбора о усвајању измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину - друга измена

Одлука управног одбора о усвајању измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину - трећа измена

Одлука управног одбора о усвајању измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину - четврта измена

Одлука управног одбора о усвајању измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину - пета измена

Одлука управног одбора о усвајању измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину - шеста измена

Одлука управног одбора о усвајању измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину - седма измена

Одлука управног одбора о усвајању измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину - осма измена

Одлука управног одбора о усвајању измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину - девета измена (седница Управног одбора 18.6.2024)

План и програм рада установе
04.12.2023.
У овом одељку могу се видети план и програм рада установе.
Развојни план од 2022-2026.г.

Годишњи план рада шк 2022-23.г.

Предшколски програм