. . . ПРОЈЕКАТ
Вртићи без граница 3 - подршка унапређивању друштвене бриге о деци и предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу
. СОФТВЕРСКА ПОДРШКА: Евиденција података о деци предшколског узраста уз подршку стратешком планирању васпитно-образовних капацитета
.
Пријава корисника

ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Почетком 2017. године покренут је пројекат "Вртићи без граница 3 - подршка унапређивању система друштвене бриге о деци и предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу", који се реализује у Београду и Зрењанину. Пројекат партнерски реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФ, и ЦИП – центар за интерактивну педагогију.ПОДАЦИ О СОФТВЕРСКОЈ ПОДРШЦИ

Априла 2018. године потписан је уговор са Техничким факултетом "Михајло Пупин" Универзитета у Новом Саду, који ће за потребе пројекта "Вртићи без граница 3 - подршка унапређивању система друштвене бриге о деци и предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу" урадити ревизију постојећег инструмента за прикупљање података о деци и управљање подацима на локалном нивоу. Наведени инструмент је креиран у оквиру пројекта "Унапређивање предшколског васпитања и образовања у Србији (IMPRES)", који је финансиран средствима Европске уније, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Технички факултет "Михајло Пупин" ће, у циљу ревизије инструмента, израдити wеб апликацију за евиденцију података о деци предшколског узраста и пружити подршку стратешком планирању васпитно-образовних капацитета.

Предвиђено је да корисници ове апликације буду институције које ће уносити податке о деци предшколског узраста из свог делокруга, а затим и посебни корисници на нивоу локалне самоуправе којима ће бити омогућен приказ и статистичка обрада унетих података, ради олакшавања доношења стратешких одлука које се тичу планирања образовних капацитета у предшколском образовању и васпитању деце.

Copyright: TFZR Team * * * Контакт: ljubica.kazi@gmail.com